Odpowiedzi

  • Użytkownik Zadane
2010-02-17T08:57:06+01:00
Dane:
AE = F B = 3
EF = DC = 11− 3 = 8
Szukane:
P tr=?
Rozwiązanie:
AD=32-8-8-3-3/2
AD=10/2
Ad=5
DE=√AD²-AE²=√5²-3²=√25-9
DE=√16
DE=4
P tr=8+14/2*4
Ptr=22/2*4
P tra=11*4
Ptra=44 cm
Odp:Pole trapezu wynosi 44 cm