Zad.1.
Korzystając z cech podzielności, wykreśl te liczby, które na pewno są złożone.
a) 23 485
b) 8322
c) 70 911
d) 456 270
e) 1711
Napisz, dlaczego wykreśliłeś te właśnie liczby.
Zad.2.
Wypisz wszystkie dzielniki podanych liczb i podkreśl te, które są liczbami pierwszymi.
a) 66
b) 90
Zad.3.
Znajdz liczbę trzycyfrową,która spełnia następujące warunki:
a) jest podzielna przez 2 i nie jest podzielna przez 9.
b) jest podzielna przez 3 i jest podzielna przez 5 oraz jest parzysta.
c) jest podzielna przez 10 i jest podzielna przez 3 a jej cyfrą setek jest 4.
Zad.4.
Z którego zestawu cyfr na pewno nie można ułożyć trzycyfrowej liczby pierwszej? Zaznacz ten zestaw i wyjaśnij, dlaczego.
a) 2,3,4
b) 0,4,6
c)1,3,7
Zad.5.
Pewną liczbę można przedstawić w postaci takiego iloczynu liczb pierwszych: 5×7×11. Czy potrafisz szybko wypisać jej wszystkie dzielniki? (jest ich 8).
Zad.5.
Znajdz liczbę czterocyfrową, która spełnia następujące warunki: a) jest podzielna przez 3, ale nie jest podzielna przez 9 i nie jest podzielna 2, a suma jej cyfr jest nieparzysta.
b)jest podzielna przez 9 i jest podzielna przez 2, a ponadto suma jej cyfr jedności i setek jest parzysta oraz suma jej cyfr dziesiątek i tysięcy jest parzysta.
P.S. Przepraszam, że tak mało punktów ale to już są moje wszystkie ;(.

2

Odpowiedzi

2010-02-16T19:06:32+01:00
1 zadanie
a)12485-złozona bo jeszcze dzieli się np przez 5
b]8322-złozona bo jeszcze dzieli sie np przez 2
c]70911- złożona bo jeszcze dzieli sie przez 3 i 9
d]456270-złożona bo jeszcze dzieli sie przez 5,2,10
e]1711-liczba pierwsza

2 zadanie
66-1,2,3,6,11,22,33,66
90-1,2,3,5,6,9,10,15,18,30,45,90


3 zadanie
a) 244
b)216
c)420
1 5 1
Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-16T19:11:00+01:00
Zad1
a) podzielne
b) podzielne
c) podzielne
d) podzielne
e) niepodzilne
Zad2
a) 3,6,11,1,22,33,2,66
b) 1,2,3,5,30,45,15,18,9
Zad3
a) 222
b) 333
c) 400
Zad4
c
Zad5
a) 4125
4 5 4