Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-16T19:08:23+01:00
Pryncypat - lata od 27 p.n.e. do 235 n.e. (od cesarza Oktawiana Augusta do śmierci cesarza Aleksandra Sewera).
- Oktawian Cezar otrzymał w 27 r. p.n.e. z woli ludu rzymskiego urzędy i tytuły republikańskie - przy zachowaniu pozorów funkcjonowania republiki faktycznie pełnię władzy posiadał cesarza kumulując w swoich rękach, poprzez sprawowane urzędy, władzę cywilną, wojskową, religijną, a z czasem sądowniczą;
- cesarze pełnili urzędy republikańskie, które określały charakter ich władzy - prokonsul (wojsko, sprawy zagraniczne, zarząd prowincji), trybun ludowy (nietykalność osobista, wyraziciel woli ludu rzymskiego, prawo zwoływania senatu i zgromadzeń ludowych), najwyższy kapłan (najwyższy autorytet w sprawach religii i moralności);
- oparcie władzy na wojsku;
- rola senatu systematycznie malała, nie reprezentował żadnego samodzielnego programu politycznego, był uległy cesarzom;
- cesarz odbierał cześć boską.
4 4 4
2010-02-16T21:25:46+01:00
W państwie byly pozory funkcjonowania republiki .pozostał senat i podtawowe urzędy. system rządów nazywano cesarstwem. Władca samodzielnie dowodził armią i prowincjami, mianował urzędników . zlokwidował zgromadzenie ludowe.
4 4 4