proszę o przetłumacenie na jezyk polski -in england there is a wide variety of shops from huge shopping centres to popular department stores such as Marks and Spencer , Selfridges or Harrods , to small local shops .some people dislike doing the shopping in big stores.Although everything they buy there is carefully weighed out and wrapped up nicely , they feel anonymous.that is why they prefer to buy goods in small specjality shops which usually offer a wide assortment of articles of one kind .for instance , there are shops in which one can buy hats , umbrellas toys , stationery , china , jewellery , records , flowers , cameras or electrical appliances.Books , for example , can be bought in a bookshop , bread- in a bakery , meat - in a butcher's shop , milk and cheese - in a dairy , and so on . Many people like these shops because the atmosphere is friendly and the shop assistants are polite and helpful .

3

Odpowiedzi

2009-10-13T16:56:31+02:00
W england tam jest wielkim wyborem sklepów od olbrzymich centrów handlowych do popularnych domów towarowych takich jak Marks i Spencer, Selfridges albo Harrods, do niewielkich lokalnych sklepów. jacyś ludzie nie lubią robić zakupy w dużym stores.Although wszystko, od czego oni kupują tam ostrożnie jest odważyć i owinie miło, oni czują, że anonymous.that jest dlaczego oni wolą...
Najlepsza Odpowiedź!
  • Użytkownik Zadane
2009-10-13T17:03:07+02:00
W Anglii jest szeroka odmiana sklepów od dużych centrów handlowych do popularnych działów sklepów takich jak Marks i Spencer , Selfridges or Harrods , do małych lokalnych sklepów .Niektórzy ludzie lubią robić zakupy w dużych sklepach. Mimo wszystko kupują to, co jest starannie opakowane i rozważone, czują się anonimowi. Dlatego wolą kupować towary w małych sklepach specjalnych które zazwyczaj oferują szeroki asortyment wyrobów z jednego rodzaju. W przypadku znajdują się sklepy, w których można kupić czapki, parasole przeciwsłoneczne, zabawki, artykuły papiernicze, porcelanę, biżuterię, płyty, kwiaty, aparaty lub urządzenia elektryczne.Książki, na przykład, można kupić w księgarni, chleb w piekarni, mięso - w masarni, mleko i sery - w mleczarni, i tak dalej.Wiele osób lubi te sklepy bo atmosfera jest przyjazna i ekspedienci są mili i pomocni.
2009-10-13T17:03:35+02:00
W Anglii jest wiele sklepów z wielkich centrów handlowych na popularne domy handlowe, takie jak Marks & Spencer, Selfridges lub Harrods, małych lokalnych sklepów. niektórzy ludzie lubią robić zakupy w dużych wszystko stores.Although zakupu jest starannie rozważyć obecnie i ładnie opakowane, czują anonymous.that Dlatego wolą kupować towary w małych sklepach specjality które zazwyczaj oferują szeroki asortyment wyrobów z jednego rodzaju. na przykład znajdują się sklepy, w których można kupić czapki, parasole zabawki piśmienne, porcelana, biżuteria, płyty, kwiaty, kamery lub elektrycznych appliances.Books, na przykład, można kupić w księgarni, chleb w piekarni, mięso - w masarnię, mleka i serów - w sektorze mleczarskim, a więc na. Wiele osób, jak te sklepy bo atmosfera jest przyjazna i ekspedientek jest uprzejmy i pomocny.