Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-16T20:58:29+01:00
1)
-metali i niemetali
-reagujące z wodą i niereagujące z wodą
-kwasowe,amfoteryczne i zasadowe
2)
Budowa-Białka zbudowane są z aminokwasów
Funkcje-
*kataliza enzymatyczna – od uwadniania dwutlenku węgla do replikacji chromosomów
*wytwarzanie i przekazywanie impulsów nerwowych
*egulatorowa – reguluje przebieg procesów biochemicznych – np. hormon wzrostu, insulina
3)Cukry są bardzo rozpowszechnione w świecie organicznym, a w szczególności roślinnym. Służą głównie jako materiał budulcowy i zapasowy, źródło energii oraz intermediaty w szlakach metabolicznych (fosforanowe estry węglowodanów)