1. równania reakcji, które zachodzą w roztworach wodnych między substancjami o podanych wzorach sumarycznych, zapisz w postaci cząsteczkowej i jonowej.
a) FeCl3 i NaOH
b)BaCl2 i Na2Co3
c)Zn(No3)2 i H3Po4
d)Cu(No3)2 i H2S

2. Równania reakcji zachodzące w roztworach miedzy podanymi substratamizapisz w postaci cząsteczkowej i jonowej lub zaznacz ze reacja nie zachodzi.

a. KCl + Ca(No3)2
b.CuSo4 + NaOH
c. FeCl2 + Na2So4
d. BaCl2+ Na2SO4
e Pb(No3)2 +K2S
f.Fe2(SO4)3 + NaOH

1

Odpowiedzi

2010-02-16T21:41:59+01:00

Ta odpowiedź została oznaczona jako zweryfikowana

×
Zweryfikowane odpowiedzi zostały sprawdzone przez ekspertów, dlatego mamy pewność, że są prawidłowe i bezbłędne. Od dawna na zadane.pl znajdziesz tysiące poprawnych odpowiedzi, które zostały sprawdzone przez moderatorów (najbardziej zaufanych członków naszej społeczności).
1. równania reakcji, które zachodzą w roztworach wodnych między substancjami o podanych wzorach sumarycznych, zapisz w postaci cząsteczkowej i jonowej.
a) FeCl3 i NaOH
FeCl3 + 3NaOH--->Fe(OH)3(osad) + 3NaCl
Fe(3+)+ 3Cl(-) + 3Na(+) + 3OH(-)-->Fe(OH)3(osad) + 3Na(+) + 3Cl(-)
Fe(3+) + 3OH(-)-->Fe(OH)3(osad)

b)BaCl2 i Na2CO3

BaCl2 + Na2CO3--->BaCO3(osad) + 2NaCl
Ba(2+)+ 2Cl(-) + 2Na(+) + CO3(2-)-->BaCO3(osad) + 2Na(+) + 2Cl(-)
Ba(2+) + CO3(2-)-->BaCO3(osad)

c)Zn(NO3)2 i H3PO4
3Zn(NO3)2 + 2H3PO4---->Zn3(PO4)2(osad) + 6HNO3
3Zn(2+) + 6NO3(-) + 6H(+) + 2PO4(3-)--->Zn3(PO4)2(osad) + 6H(+) + 6NO3(-)
3Zn(2+) + 2PO4(3-)--->Zn3(PO4)2(osad)

d)Cu(No3)2 i H2S
Cu(NO3)2 + H2S---->CuS(osad) + 2HNO3
Cu(2+) + 2NO3(-) + 2H(+) + S(2-)---->CuS(osad) + 2H(+) + 2NO3(-)
Cu(2+) + S(2-))---->CuS(osad)

2. Równania reakcji zachodzące w roztworach miedzy podanymi substratami zapisz w postaci cząsteczkowej i jonowej lub zaznacz ze reacja nie zachodzi.

a. KCl + Ca(NO3)2---->reakcja nie zachodzi

b.CuSO4 + 2NaOH--->Cu(OH)2 + Na2SO4
Cu(2+) + SO4(2-) + 2Na(+) + 2OH(-)--->Cu(OH)2 + 2Na(+) + SO4(2-)
Cu(2+) + 2OH(-)---->Cu(OH)2(osad)

c. FeCl2 + Na2SO4---->reakcja nie zachodzi

d. BaCl2+ Na2SO4---->BaSO4 + 2NaCl
Ba(2+) + 2Cl(-) + 2Na(+) + SO4(2-)--->BaSO4 + 2Na(+) + 2Cl(-)
Ba(2+) + SO4(2-)--->BaSO4(osad)

e Pb(NO3)2 +K2S--->PbS + 2KNO3
Pb(2+) + 2NO3(-) + 2K(+) + S(2-)--->PbS + 2K(+) + 2NO3(-)
Pb(2+) + S(2-)--->PbS(osad)

f.Fe2(SO4)3 + 6NaOH---->2Fe(OH)3 + 3Na2SO4
2Fe(3+) + 3SO4(2-) + 6Na(+) + 6OH(-)--->2Fe(OH)3 + 6Na(+) + 3SO4(2-)
2Fe(3+) + 6OH(-)--->2Fe(OH)3(osad)
5 3 5