Odpowiedzi

2010-02-17T10:26:53+01:00
Powierzchnia boczna walca po rozwinięciu jest kwadratem o polu 25 cm². Oblicz objętość walca oraz stosunek pola przekroju osiowego do pola jego podstawy.
P=a*a
25cm2=a*a
a=/25cm2
a=5cm,
gdzie a=h, czyli jest wysokością walca
i a=l, czyli obwód podstawy,
l=2pi*r
5=2pi*r
r=5/2pi
Pole podstawy Pp=pi*r2=pi*5/2pi*5/2pi=5*5/2pi=25/2pi
V=pir2h=25/2pi*5=125/2pi
Obliczam pole przekroju osiowego
Ppo=2rh=10/2pi*5=50/2pi
Ppo/Pp=50/2pi : 25/2pi=2:1
Odp: V=125/2pi, a stosunek pola przekroju osiowego do pola jego podstawy wynosi 2:1.