A) - Ile ścian , ile wierzchołków i ile krawędzi ma prostopadłośćian?
b) - Jak nazywamy prostopadłościan , który w podstawie ma kwadrat?
c) - Jak nazywa się graniastosłup prosty , który wpodstawie ma sześciąkąt foremny?
d) - Jaki graniastosłup ma 6 wierzchołków?
e) - Jaki to graniastosłup , który ma trzy razy więcej ścian bocznych niż podstaw?
f) - Ile krawędzi ma graniastosłup o podtawie pięciąkąta?
g) - Jak obliczamy pole powierzchni całkowitej graniastosłupa?
h) - Jak obliczamy objętośc każdego graniastosłupa prostego?
i) - Jaka jest objętośc sześcianu,któregosuma długości wszystkich krawędzi jest równa 120 cm?

1

Odpowiedzi

2010-02-16T23:21:59+01:00
A) ściany- 6
wierzchołki - 8
krawędzie - 12
b) graniastosłup prawidłowy czworokątny
c) graniastosłup prawidłowy sześciokątny
d) graniastosłup o podstawie trójkąta
e) graniastosłup o podstawie szesciokata
f) 15
g) Pc= 2Pp=Pb
h) Pp*H
i) 120/12=10cm
V=10*10*10=1000cm3

Liczę na naaj :).
2 5 2