Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-16T20:22:00+01:00
Wobec Polaków
a) ZSRR
- wywożenie na Syberię i do łagrów- do pracy
- nadawanie przymusowo obywatelstwa radzieckiego
- przymusowa kolektywizacja i nacjonalizacja własności prywatnej
- terror ze strony aparatu władzy
b)Niemcy
- rozstrzeliwania za błahe przewinienia
- wywożenie na przymusowe roboty do Niemiec
- obozy koncentracyjne i zagłady
- zamykanie polskich szkół i instytucji
- wysiedlenia do GG

Wobec Żydów;
- zamykanie w gettach
- znakowanie gwiazdą Dawida
- obozy pracy, koncentracyjne i zagłady
- przymusowe roboty np. w fabrykach
12 4 12
2010-02-16T20:24:06+01:00
1. polityka niemiecka w generalnym gubernatorstwie:
-przesiedlenia polaków
-roboty przymusowe
-łapanki
-zamknięcie polskich szkół
-zmiana nazw ulic, placów, miast na niemieckie
-wprowadzenie godziny policyjnej
-utworzenie list proskrypcyjnych
-aresztowanie profesorów z U. Jagiellońskiego
2. ZSRR:
-mieszkańcom narzucono obywatelstwo radzieckie
-nacjonalizacja banków, przemysłu
-prześladowanie polskiej inteligencji
-masowe deportacje ludności
3. Żydzi:
-nakaz noszenia gwiazdy Dawida
-zakaz wstępu do restauracji, sklepów, parków
wydzielenie specjalnych stref - Getto


Mam nadzieję, że pomogłam ;)
11 4 11