Odpowiedzi

2010-02-16T19:20:52+01:00
Atom to najmniejsza część pierwiastka chemicznego, która zachowuje wszystkie jego właściwości i bierze udzial w reakcjach chemicznych. ;]

Kułam to na pamięć na spr. ;D
Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-16T19:21:38+01:00
Atom- najmniejszy składnik materii, któremu można przypisać właściwości chemiczne.
Atomy składają się z jądra i otaczających to jądro elektronów.
W jądrze znajdują się z kolei nukleony: protony i neutrony. Neutrony są cząsteczkami obojętnymi elektrycznie, protony noszą ładunek elektryczny dodatni, zaś elektrony – ujemny.
Rozmiary atomów są rzędu 10−10 m ale nie są dokładnie określone z punktu widzenia mechaniki kwantowej. Zależą od rodzaju atomu i stopnia wzbudzenia. Masa ich rośnie w miarę wzrostu liczby atomowej w przedziale od 10−27 do 10−25 kg.
Atomy są podstawowymi elementami budującymi materię z punktu widzenia chemii i pozostają najmniejszymi cząstkami rozróżnianymi metodami chemicznymi. Nie zmieniają się w reakcjach chemicznych.
1 5 1