Odpowiedzi

  • Użytkownik Zadane
2010-02-16T19:20:49+01:00
Części mowy dzielą się na:

Odmienne:
rzeczownik
przymiotnik
czasownik
liczebnik
zaimek rzeczowny
zaimek przymiotny
zaimek liczebny

Nieodmienne:
przysłówek
zaimek przysłowny
przyimek
spójnik
wykrzyknik
partykuła
  • Użytkownik Zadane
2010-02-16T19:21:02+01:00


Części mowy
Części odmienne Części nieodmienne

rzeczownik, przysłówek,
przymiotnik, zaimek przysłowny,
czasownik, przyimek,
liczebnik spójnik,
zaimek: wykrzyknik,
rzeczowy; partykuła.
przymiotny;
liczebny.
1 1 1