Odpowiedzi

2010-02-16T19:23:26+01:00
Http://graffiti.pise.pl/index.php/poglady-benedykta-spinozy/
1 5 1
Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-16T19:24:41+01:00
Poglądy Benedykta Spinozy: panteizm, , determinizm, paralelizm monizm jako krytyka dualizmu Kartezjańskiego.

Celem tego referatu jest próba uchwycenia w poglądach Benedykta Spinozy wszelkich elementów podważających, bądź obalających dualistyczną koncepcje świata Kartezjusza.

Dla bardziej wyraźnego zaznaczenia samej istoty tematu postaramy się ująć całość tych poglądów niejako w odwróceniu. Zasadniczy, a zarazem najważniejszy element całej koncepcji - monizm i jego rozumienie u Spinozy wyjaśnimy na końcu pracy, gdyż jest on swoistym ukoronowaniem i ostatecznym uporządkowaniem całego rozwoju myśli niderlandzkiego filozofa.
Benedykt Spinoza (1632- 1677) pochodził z rodziny żydowskiej zamieszkującej Niderlandy. On także całe życie związał z tym krajem.

Młody Spinoza z filozofią spotkał się po raz pierwszy w szkole żydowskiej, w której wykładano nauki średniowiecznych filozofów żydowskich, między innymi Majmonidesa i kabalistów.
Jak twierdzi Władysław Tatarkiewicz stosunkowo późno spotkał się z filozofią z greckiego i rzymskiego kręgu kulturowego, co wynikało ze stosunkowo późnym opanowaniem języka greckiego i łaciny.
2 4 2