Odpowiedzi

2010-02-17T11:41:07+01:00
Średnica menzurki=5cm, czyli r=2,5cm

średnica kulki=4cm, czyli r=2cm

v kulki=⁴/₃πr³=⁴/₃π×2³=³²/₃πcm³

v menzurki=πr²h
πr²h=³²/₃π/:π
2,5²h=³²/₃
h=³²/₃:6,25
h=¹²⁸/₇₅
h=1⁵³/₇₅cm≈1,71cm
poziom wody podniósł się o 1⁵³/₇₅cm, czyli o około 1,71cm