Zapisz równania reakcji chemicznych.
a)1 atom wapnia oddał 2 elektrony które przejęły 2 atomy chloru
.......................................................
b)1 atom magnezu oddal 2 elektrony które przejęły 2 atomy chloru
.....................................................
c)1 atom sodu oddał 2 elektrony które przejęły 2 atomy bromu
...........................................................
d) 1 atom glinu oddał 3 elektrony które przejęły 3 atomy fluoru
.............................................................
e)2 atomy potasu oddały 2elektrony które przyjął 1 atom siarki
.............................................................

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-17T17:30:11+01:00
A
Ca--> 2e-+ Ca2+
2e+Cl2--> 2Cl-
b
Mg--> 2e + Mg2+
2e+Cl2--> 2Cl-
c
sód może oddac tylko 1 elektron
Na --> e + Na+
e + Br--> Br-
d
Al--> 3e + Al3+
3F + 3e--> 3F-
e
2K--> 2e + 2 K+
S + 2e--> S2-
2 3 2