Odpowiedzi

2010-02-16T20:41:45+01:00
A)Oblicz długośc boku trójkata równobocznego o wysokości 4
a- bok trójkąta
Wysokość dzieli trójkąt równoboczny na dwa trójkąty prostokątne o przyprostokątnych:
h-wysokość,
1/2a - połowa boku

i przeciwprostokątnej a
Korzystając z Tw. Pitagorasa
(1/2a)² +4²=a²
1/4a²+16=a²
3/4a²=16 /x 4/3
a²=64/3 = 8/√3 = 8√3/3
Bok ma długość 8√3/3

b) Jaką długość ma bok trójkąta równobocznego o polu pierwiatek z trzech ?

Pole trójkąta równobocznego to a²√3/4

a²√3/4=√3 /x4
a²√3=4√3 /:√3
a²=4
a=2

Bok trójkata ma długość 2.