Odpowiedzi

2010-02-17T17:57:39+01:00
Rozwiązanie:
Moc to praca wykonana w jednostce czasu:
P = W/t
Praca to siła razy przesunięcie:
P = F×s/t
Wyrażenie s/t to wyrażenie opisujące prędkość samochodu, zatem:
P = F × v
Stąd wyznaczamy siłę ciągu silnika:
F = P/v

Pozostaje jeszcze zamienić KM na kW.
1KM ≈ 735,49W
40KM ≈ 29419,6W ≈ 29,42kW

oraz km/h na m/s:
90km/h = 90 × 1000 / 3600 m/s = 25m/s

Zatem siła ciągu silnika wynosi:
F = (29,42kW) / (25m/s) = 1,18 kN

Odp. Siła ciągu silnika wynosi 1,18kN.