Odpowiedzi

2010-02-16T19:41:47+01:00
Napisz :

Jezus jest odpowiedzią na wszystko

U normalnego katechety = 5+
20 2 20
Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-16T19:44:58+01:00
Być uczniem Jezusa to znaczy naśladować jego czyny i starać się żyć zgodnie z Bożymi przykazaniami. Każdy z nas jako wierzący chrześcijanin powinien na co dzień dawać świadectwo wiary.
Człowiek wierzący powinien czerpać wzorce z nauk Jezusa,które zawarł on w Piśmie Świętym.
Uczeń Chrystusa powinnien mieć między innymi takie cechy jak:
dobroć,wrażliwość,szczerość,otwartość,powinien nieść pomoc bliznim,odwiedzać świątynię,modlić się i ufać bezgranicznie Panu Bogu.
27 4 27
2010-02-16T19:45:40+01:00
Być uczniem Jezusa tzn. wierzącym to wierzyć w Niego, uczyć się o Nim i poznawać Go np. poprzez czytanie Pisma Świętego. Jest to także przekazywanie wiary, świadczenie o niej ponieważ Jezus stale nauczał aby Jego uczniowie, słuchacze przekazywali Jego sLowa dalej.
19 3 19