Przetłumacz na język polski
However, doing the shopping in big MALLS is convenient for drivers. They are usually situated in the suburbs, far away from the city centre. They comprise the branches of well-known firms and department stores, many speciality shops, at least one supermarket, confectionery, fast food outlets and even a filling station. There is also a parking space for cars outside. In Britain it is possible to pay for goods by credit card but for food, customers usually pay cash .
Shopping is a part of our everyday life. Some people love doing it and they are happy if they can pick up a bargain in the sales. Many department stores regularly organize clearance sales where high-quality goods can be bought eyen at half-price. However, many people get nervous when the shops are crowded or when they have to stand in long queues. They prefer to stay at home end choose articles from catalogues. It is a very popular way of shopping, the more so as the goods offered are sold at discount prices. As far as consumer goods such as food products and especially fruit and vegetables arc concerned, they can be bought cheapest at the open-air markets.
Most shops are open for the whole day but some close for lunchtime. However, on Sundays almost all shops are closed.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-10-13T17:44:10+02:00
Jednakże, robienie zakupów w dużym centrach chandlowych jest dogodne dla kierowców. Oni zwykle są umieszczone na przedmieściach, daleko od miejskiego centrum. One obejmują gałęzie dobrze znanych firm i domów towarowych, wielu sklepów specjalności, przynajmniej jeden supermarket, cukiernia, wyloty jedzenia na szybko i nawet stacje benzynowa. Jest też parkingiem dla samochodów na zewnątrz. W Brytanii to jest możliwe, by zapłacić za dobra przez kartę kredytowa ale za jedzenie, klienci zwykle płacą gotówka.


Zakupy są częścią naszego codziennego życia. Jacyś ludzie kochają robienie tego i oni są szczęśliwi, jeżeli oni mogą znalezc okazję w sprzedażach. Wiele domów towarowych regularnie organizuje wyprzedaże, gdzie wysoko jakościowe dobra mogą zostać kupione w obniżonej cenie. Jednakże, wielu ludzi denerwuje się kiedy sklepy są stłoczone albo kiedy oni muszą stać w długich kolejkach. Oni wolą pozostać w domu wybierając artykuły z katalogów. To jest bardzo popularna droga zakupów, tak jak dobra zaoferowane sprzedawane sa w cenach z rabatem. O ile dobra konsumpcyjne takie jak produkty jedzenia i specjalnie owoce i rośliny łuki zaoferowane, oni mogą zostać kupione najtaniej na świeżemu powietrzu na rynkach.
Sklepy większości są otwarte przez cały dzień ale zamyka się dla czasu lunchu. Jednakże, w niedziele prawie wszystkie sklepy są zamknięte.