Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-17T13:53:37+01:00
Prosta l: y = 3x + 2
prosta k: y = 3x -1
obie proste mają ten sam współczynnik kierunkowy a = 3,
są do siebie równoległe
I) wyznaczamy współrzędne punktu przecięcia z osią x:
prosta l: y = 3x + 2,
3x + 2 = 0, 3x = -2, x = -⅔
punkt przecięcia prostej l z osią x: A = (-⅔, 0)
II) prosta k: y = 3x -1,
3x - 1 = 0, 3x = 1, x = ⅓
punkt przecięcia prostej k z osią x: B = (⅓, 0)
III)
wektor przesunięcia równoległego AB
(w zapisie wektora nad AB powinna być strzałka)
współrzędne wektora
AB = [⅓ -(-⅔); 0-0] = [⅓ + ⅔;0]=[1,0]
AB = [1,0]
{od współrzędnych końca wektora odejmujemy współrzędne
początku wektora}
1 5 1