Która liczba jest największa
a -2
b -4⅓
c -13/2
d -4⅔

Zadanie 2
suma liczb -4½ i 3,8 jest równa
a -8,3
b -1,3
c -0,7
d -0,4

Zadanie 3

Spośród liczb ¾,⅘,-3,4 ,-1⅓ parę liczb przeciwnych tworzą
a ¾ i 4/3
b -3,4 i ¾
c 4/3 i -1⅓
d ¾ i -1⅓

Poproszę o obliczenia

1

Odpowiedzi

2014-03-02T12:46:12+01:00