Odpowiedzi

  • Użytkownik Zadane
2009-10-13T17:42:10+02:00
Tyrania (z greckiego tyrania - władza jednostki)

Arystokracja (z greckiego aristos – najlepszy, aristokratía – rządy, władza najlepszych):

1) uprzywilejowana grupa społeczna ludzi wyróżnionych z racji urodzenia. W starożytnej Grecji arystokrację tworzyła dziedziczna klasa wielkich właścicieli ziemskich. W Atenach – eupatrydzi (arystokracja rodowa), w Sparcie – spartiaci (pełni obywatele), w starożytnym Rzymie – nobiles (nobilitas zwano arystokracją senatorską), w czasach feudalnych – szlachta rodowa (zasada dziedziczności). Rewolucja burżuazyjna i rozpowszechnienie się idei liberalizmu doprowadziło do upadku arystokracji szczególnie angielskiej i francuskiej. K. Marks za arystokrację uważał górną warstwę wielkoprzemysłowej klasy robotniczej (arystokracja robotnicza);


Falanga – zwarty oddział bojowy greckiej, a potem macedońskiej i hellenistycznej piechoty. Powstała w VII w. p.n.e.
2009-10-13T17:49:16+02:00
Tyrania-osoba sprawująca nieograniczoną władzę, zdobytą niezgodnie z prawem
arystokracja-najwyższa warstwa społeczna wykształciła się w starożytnej Grecji, podczas najazdu Dorów w 1200 r. p.n.e.
a nie hoplita ??? hoplita- ciężkozbrojni piechurzy walczący w zwartym szyku, zwanym falangą.
falanga-zwarty oddział bojowy greckiej, a potem macedońskiej i hellenistycznej piechoty. Powstała w VII w. p.n.e.


2 2 2