Odpowiedzi

2009-10-13T17:43:50+02:00
Uważam ,że Wolne elekcje dla kraju były niekorzystne. Dawały obcym monarchom możliwość wtrącania się w sprawy Polski. Różnice zdań na temat kandydatów były źródłem nieporozumień i groziły wojnami domowymi. Jednocześnie szerzyło się przekupstwo wśród szlachty, która za pieniądze głosowała zgodnie z życzeniem magnatów bądź obcych dworów.
Bardzo negatywnym skutkiem było również ograniczenie władzy króla ,który ubiegając się o tron składał wiele obietnic i zatwierdzał dotychczasowe przywileje szlacheckie, co znacznie osłabiało pozycję monarchy. Można dodać, iż wolne elekcje prowadziły do zaborów.
16 3 16
2009-10-13T18:05:15+02:00
Wolne elekcje były dla kraju niekorzystne.Dawały obcym monarchom możliwość wtrącenia się w sprawy Polski.Różnice zdań na temat kandydatów były zrudłem nieporozumień i groziły wojnami domowymi.Jednocześnie szerzyło sie przekupstwo wśród szlachty,która za pieniądze głosowała zgodnie z życzeniem magnatów bąz obcych dworów.Bardzo negatywne skutkiem ograniczeniem władzy króla,który ubiegając sie o tron składał wiele obietnic i zatwiedz
ał dotychczasowe przywileje szlacheckie,co o znaczało pozycję monarchy.
18 3 18