Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-16T20:02:10+01:00
W Puszczy Augustowskiej chronione są duże powierzchnie borów i lasów kilku różnych typów, wyróżniające się znaczną liczbą starych drzew. Wyjątkowo cenną częścią tego obszaru jest Dolina Rospudy, w której rosną półnaturalne łąki nietknięte dotąd melioracjami, tak powszechnymi w całym kraju. Powodem powołania tutaj obszaru specjalnej ochrony ptaków jest przede wszystkim zespół lęgowych ptaków leśnych, wśród których za najważniejsze uznano: bociana czarnego, trzmielojada, orlika krzykliwego, głuszca, dzięcioły: białogrzbietego, trójpalczastego i zielonosiwego oraz muchołówkę małą.