Odpowiedzi

2010-02-17T12:40:56+01:00
A)
a) 3(x-1)=-x
3x-3=-x
4x=3/:4
x=3/4

b) 1-0,2x=0,3x
0,5x=1/:0,5
x=2

c) x+1/2=x/3
2x=3x+3
-x=3/:(-1)
x=-3

B)
>/-większa lub równa
a) 1/3x>/-2/:1/3
x>/-6
x€<-6;+ nieskączoności)

b) -3x<\6/:-3
x<\-2
x€<-2,- nieskączoności)

c. -1/2x>-2/:(-1/2)
x>4
x€(5,+nieskączoności)

C)
a) x-4=y
b) 5x=12+x
c) 1/20x=5-y
d) 0,3x=1/2y
e) x+(6-x)=96
f) x-cena chleba
x=3*y

D)
a) s=at2/2 /*2
2s=at2 /:t2
a= 2s/t2

b) L=2a+2b /-2b
L-2b=2a/:2
a=L-2b/2

c) P=(a+b)h/2 /*2
2P=ah+bh /-bh
2P-bh=ah /:h
a=2P-bh/:h

E)
m.podstawiania
{y+2x=0
{x+2y=6

y+2x=0
x=6-2y

y+2(6-2y)=0
x+2y=6

y+12-4y=0
x+2y=6

-3y=-12/:-3
x+2y=6

y=4
x+8=6

y=4
x=-2

Metoda przeciwnych współczynników
{y+2x=0
{x+2y=6/*(-2)

y+2x=0
-4y-2x=-12

-3y=-12/:(-3)
x+2y=6

y=4
x+8=6

y=4
x=6-8

y=4
x=-2

F)
a) 2(x+3)=-x+3
x=-1
2*2=1+3
4=4
liczba (-1) spełnia równanie

b)
x€ <-1,82; 4,82>
poprawna odp. to 0

c)
3x+y=5
x+2y=0/*(-3)

3x+y=5
-3x-6y=0

-5y=5/:(-5)
3x+y=5

y=-1
3x-1=5

y=-1
3x=6/:3

y=-1
x=2

Para x=1 i y=2 nie spełnia tego równania