Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-10-13T17:51:03+02:00
3 pierwsze liczebniki są unikatowe i należy nauczy się ich na pamięć. Zawsze są poprzedzone przedimkiem określonym the

1 one the first
2 two the second
3 three the third

Liczebniki porządkowe 14 do 19 tworzy się przez dodanie przyrostka -th do liczebników głównych

4 four the fourth
5 five the fifth
6 six the sixth
7 seven the seventh
8 eight the eighth
9 nine the ninth
10 ten the tenth
11 eleven the eleventh
12 twelve the twelfth
13 thirteen the thirteenth
14 fourteen the fourteenth
15 fifteen the fifteenth
16 sixteen the sixteenth
17 seventeen the seventeenth
18 eighteen the eighteenth
19 nineteen the nineteenth

Liczebniki porządkowe pełnych dziesiątek tworzymy przez zastąpienie końcówki -y na -i oraz dodajemy samogłoskę -e przed przyrostkiem -th

20 twenty twentieth

W liczebnikach porządkowych wielocyfrowych od 21 tylko ostatnia cyfra przybiera formę liczebnika porządkowego.
Liczbę dziesiątek i jedności łączymy myślnikiem

21 twenty one twenty-first
22 twenty two twenty-second
30 thirty thirtieth
40 forty fortieth
50 fifty fiftieth
60 sixty sixtieth
70 seventy seventieth
80 eighty eightieth
90 ninety ninetieth
100 a (one) hundred a (one) hundredth
101 a (one) hundred and one a (one) hundred and first
102 a (one) hundred and two a (one) hundred and second
200 two hundred two hundredth
253 two hundred and fifty-three two hundred and fifty-third
1000 a (one) thousand a (one) thousandth
1001 a (one) thousand and one a (one) thousand and first
2250 two thousand two hundred and fifty two thousand two hundred and fiftieth
3000 three thousand three thousandth
100000 a (one) hundred thousand a (one) hundred thousandth
1000000 a (one) million a (one) millionth
2000000 two million two millionth


Zawsze przed liczebnikiem porządkowym który występuje w zdaniu jako rzeczownik występuje przedimek (a/the) albo one jeśli jest to wielokrotność 100!

słówko angielskie polski odpowiednik
art plastyka
matma - maths
business studies przedsiębiorczość
information technology informatyka
compulsory obowiązkowy
curriculum program nauczania
extra-curricular activities zajęcia pozalekcyjne
foreign languages języki obce
geography geografia
humanities przedmioty humanistyczne
history historia
mathematics matematyka
music muzyka
physical education wychowanie fizyczne
religious education religia
natural sciences przedmioty przyrodnicze
biology biologia
chemistry chemia
physics fizyka
2009-10-13T17:54:53+02:00
1
1st first
2nd second
3rd third
4th fourth
5th fifth
itd. itp
do każdej liczby dopisujemy th
2
Art - plastyka
Art and Design - plastyka
Biology - biologia
Chemistry - chemia
club - kółko zainteresowań
English - język angielski
English language and literature - język angielski
foreign language - język obcy
French - język francuski
Geography - geografia
German - język niemiecki
History - historia
ICT - informatyka
Information and Communication Technology - informatyka
Information technology - informatyka
IT - informatyka
Italian - język włoski
Mathematics - matematyka
Maths - matematyka
Music - muzyka
PE - wychowanie fizyczne
Physical Education - wychowanie fizyczne
Physics - fizyka
Religious Education - religia
Russian - język rosyjski
Science - nauki przyrodnicze, przyroda
2009-10-13T18:34:32+02:00
1 one the first
2 two the second
3 three the third
4 four the fourth
5 five the fifth
6 six the sixth
7 seven the seventh
8 eight the eighth
9 nine the ninth
10 ten the tenth
11 eleven the eleventh
12 twelve the twelfth
13 thirteen the thirteenth
14 fourteen the fourteenth
15 fifteen the fifteenth
16 sixteen the sixteenth
17 seventeen the seventeenth
18 eighteen the eighteenth
19 nineteen the nineteenth
21 twenty one twenty-first
22 twenty two twenty-second
30 thirty thirtieth
40 forty fortieth
50 fifty fiftieth
60 sixty sixtieth
70 seventy seventieth
80 eighty eightieth
90 ninety ninetieth
100 a (one) hundred a (one) hundredth
101 a (one) hundred and one a (one) hundred and first
102 a (one) hundred and two a (one) hundred and second
200 two hundred two hundredth
253 two hundred and fifty-three two hundred and fifty-third
1000 a (one) thousand a (one) thousandth
1001 a (one) thousand and one a (one) thousand and first
2250 two thousand two hundred and fifty two thousand two hundred and fiftieth
3000 three thousand three thousandth
100000 a (one) hundred thousand a (one) hundred thousandth
1000000 a (one) million a (one) millionth
2000000 two million two millionth
w liczebnikach pełnych dziesiątek końcówkę -y zmieniamy na i
oraz dodajemy -e przed -th