Sole podwójne, sole potrójne , wodorosole , hydrosole.

Wybrać 1 najciekawszą sole i opisać jej zastosowania itd. ale nie z tych powyżej tylko inną .

Mam zrobić z tego jakiś referat, myślę, że najlepiej jak bym opisał te wszystkie rzeczy i zlepił to potem w całość .

Z góry dzieki
.
Pozdrawiam

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-17T09:29:25+01:00
Sole to związki , które w stanie stałym zbudowane są z kationów metali i anionów reszt kwasowych.
SOLE- sole obojętne- siarczan(VI)glinu.
SOLE - wodorosole to sole pochodzące od kwasu co najmniej diprotonowego -wodorosiarczan(VI)sodu.
Sole - hydroksosole to sole pochodzące od wodorotlenku posiadającego co najmniej dwie grupy -OH. - siarczan(VI)diwodorotlenek glinu.
SOle obojętne.
Nazwy systematyczne soli obojętnych tworzy się poprzez podanie nazwy anionu i kationu wchodzącego w skład cząsteczki soli. Najpierw podaje się nazwę anionu. Jeśli anion pochodzi od kwasu tlenowego , to nazwa reszty kwasowej wchodzącej w skład soli ma końcówkę -an. Jeżeli anion pochodzi od kwasu beztlenowego , nazwa reszty kwasowej ma końcówkę -ek. Drugi człon nazwy soli to nazwa kationu metalu wraz z podanym stopniem utlenienia , jeśli metal może występować na kilku różnych stopniach utlenienia.
siarczAN(VI)sodu
fosforAN(V)wapnia
azotAN(V)żelaza(II)
bromEK potasu
siarczEK srebra(I).
WODOROSOLE
Nazwy systematyczne wodorosoli tworzy się , podając nazwę reszty kwasowej , poprzedzonej przedrostkiem wodoro- i nazwy kationu wchodzącego w skład cząsteczki wodorosoli . Jeśli w cząsteczce znajduje się więcej niż jeden atom wodoru, np. dwa , to przedrostek wodoro - poprzedza się przedrostkiem di-.
WODOROsiarczAN(VI)sodu
DIWODOROfosforAN(V)magnezu
Hydroksosole
Nazwy systematyczne hydroksosoli tworzy się , podając nazwę kationu i anionu wchodzącego w skład cząsteczki soli , a pomiędzy nazwą kationu i anionu dodaje się słowo wodorotlenek , poprzedzone - w odpowiednich sytuacjach - przedrostkiem di-.
bromek DIWODOROTLENEK glinu.
Sole można też otrzymać w reakcjach , w których mocniejszy , trwalszy , mniej lotny kwas wypiera słabszy lub bardziej lotny kwas z jego soli lub mocniejsza zasada wypiera słabszą zasadę z jej soli.
Wszystkie sole rozpuszczalne w wodzie należą do elektrolitów mocnych.
HYDRATY. To inaczej sole uwodnione. Sole te w stanie stałym mają wbudowane w sieć krystaliczną cząsteczki wody tzw.woda krystalizacyjna np; siarczan(VI)miedzi(II)-woda(1/5). Charakterystyczną cechą hydratów jest to , że ich barwa zależy od istnienia hydratowanych kationów metalu, a jej zmiany następują podczas ogrzewania kryształów hydratu.
AŁUNY to inaczej sole podwójne , ale sa również solami uwodnionymi. Ałuny to podwójne siarczany(VI) metalu jedno- i trójwartościowego.
NOMENKLATURA. to nazwy systematyczne ałunów tworzy się , podajac nazwę reszty kwasowej, czyli siarczan(VI), a następnie - w kolejności alfabetycznej - nazwy jonów metali wchodzących w skład cząsteczki soli.
Charakterystyczną cechą ałunów jest to , że są izomorficzne , czyli wykazują strukturalne podobieństwo a ich kryształy sa barwne.
3 4 3