ZADANIA ABCD 3KLASA GIMNAZJUM

22. Równoległa wiązka światła padająca na soczewkę rozpraszającą zostanie:
a) skupiona w ognisku po przeciwnej stronie soczewki
b) rozproszona, tak że przedłużenie promienie przechodzącej skupią się w odległości podwójnej ogniskowej
c) taka sama
d) rozproszona, tak że przedłużenia promieni przechodzących skupia się w ognisku

15. Szóstą planetą od słońca jest:
a.) Wenus
b) Pluton
c) Saturn
d) Uran

14. Dwie kulki wykonane z plasteliny mające różne masy upuszczono równocześnie z tej samej wysokości. Jeżeli nie uwzględnimy oporu powietrza to:
a) czasy spadania kulek będą takie same
b) cięższa kulka spadanie szybciej
c) lżejsza kulka spadanie szybciej
d)prędkość obu kulek tuż mad ziemią będą równe

13. Siła tarcia pomiędzy ciałem a podłożem możemy określić jako siłę:
a) związaną z oporem powietrza
b) skierowaną przeciwnie do kierunku ruchu ciała
c) skierowana do podłoża, na którym znajduję się ciało
d) skierowaną w kierunku ruchu ciała

7. Odwróconą do góry dnem szklankę zanurzono na różną głębokość w przezroczystym naczyniu z wodą .Poziom wody w szklance podnosi się, im głębiej była ona zanurzona. Powietrze zawarte w szklance uległo:
a) rozprężeniu
b) podgrzaniu
c) sprężeniu
d) ochłodzeniu

16. Dwie identycznie kulki znajdujące się naprzeciwko siebie, zderzają się ze sobą z rożnymi prędkościami, przy czym v1> v2. W efekcie ich zdarzenie:
v1 – lewa kulka
v2 – prawa kulka
a) obie kulki zatrzymaj się
b) obie będą poruszać się w prawo
c) obie kulki będą poruszać się w lewo
d) lewa kulka zatrzyma się , a prawa będzie sięporuszać w lewo

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-16T20:12:08+01:00