Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-16T20:15:53+01:00
POLREF – bazowa sieć 348 punktów geodezyjnych, dla których zostały określone współrzędne geodezyjne w nawiązaniu do europejskiej sieci geodezyjnej ETRF (European Terrestrial Reference Frame - Europejski Układ Odniesienia) oraz EUREF-POL (sieci 11 punktów bazowych) - sieć tzw. zerowego rzędu.

Sieć pomierzono metodą GPS w 1992. Jest ona zagęszczeniem sieci EUREF-POL punktami rozmieszczonymi równomiernie na obszarze całego kraju (zagęszczenie osnowy do boków o długości 30-50 km). Ostateczne współrzędne geodezyjne punktów (B, L, H) wyznaczono w układzie ETRF'89 (data '89 oznacza rok wykonania pomiarów europejskich, a nie układu, tzw. epoka 1989 - co jest istotne biorąc pod uwagę ruchy względne płyt tektonicznych) na elipsoidzie GRS 80.

GPS-NAVSTAR (ang. Global Positioning System – NAVigation Signal Timing And Ranging) – system nawigacji satelitarnej obejmujący całą kulę ziemską.

Działanie polega na pomiarze czasu dotarcia sygnału radiowego z satelitów do odbiornika. Znając prędkość fali elektromagnetycznej oraz znając dokładny czas wysłania danego sygnału można obliczyć odległość odbiornika od satelitów. Sygnał GPS zawiera w sobie informację o układzie satelitów na niebie (tzw. almanach) oraz informację o ich teoretycznej drodze oraz odchyleń od niej (tzw. efemeryda). Odbiornik GPS w pierwszej fazie aktualizuje te informacje w swojej pamięci oraz wykorzystuje w dalszej części do ustalenia swojej odległości od poszczególnych widzianych satelitów. Wykonując przestrzenne liniowe wcięcie wstecz mikroprocesor odbiornika może obliczyć pozycję geograficzną (długość, szerokość geograficzną oraz wysokość elipsoidalną) i następnie podać ją w wybranym układzie odniesienia - standardowo jest to WGS-84, a także aktualny czas GPS z bardzo dużą dokładnością.

2010-02-16T21:50:12+01:00
Napisz na gg to ci pomogę 20575113