Zad.1. Podaj walory krajobrazowe, które przyczyniają się do rozwoju turystyki w krajach Europy Północnej.
1. ...
2. ...
3. ...
4. ...

zad.2.Przyporządkuj każdemu z państw Europy Północnej charakterystyczny dla niego typ gospodarki. Wypisz litery oznaczającą rodzaj gospodarki obok nazwy pańswt.
-Dania
-Finlandia
-Islandia
-Norwegia
-Szwecja

A-rybołówstwo i przetwórstwo rybne
B- przemysł elektromaszynowy, górnictwo rud żelaza
C- przemysł spożywczy, rolnictwo
D- eksploatacja ropy naftowej, przemysł stoczniowy
E- przemysł celulozowo-papierniczy

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-16T20:31:26+01:00
1. Zorze polarne np. w Norwegii.
2. Czyste i mało zaludnione tereny Finlandii, Norwegii, Szwecji, Islandii.
3. Gejzery w Islandii.

Dania E
Finlandia C
Islandia A
Norwegia D
Szwecja B
6 3 6