Wyrażenia algebraiczne.
1)Zapisz w postaci wyrażenia algebraicznego:
a)iloczyn liczby a i liczby o 2 większej od b .
b)liczbę o 3 mniejszą od ilorazu liczb x i y.
c)sumę kwadratów liczb p i r .
d)liczbę 5 razy większą od kwadratu różnicy liczb u i v.
e) średnią arytmetyczną liczb m i n.
2)Zapisz w prostszej postaci:
a=(1+√3)(2√3+4)
b=(√7+2√2)(√7-√2)
c=(√3-√7)²
3.Zapisz odpowiednie wyrażenia algebraiczne:
a)liczba o 50 % większa od liczby x
b)liczba o 12 % mniejsza od liczby a
c)2 %liczby u
d) liczba o 150 % większa od liczby p
4. Zapisz w postaci jak najprostszych sum algebraicznych :
a)5x²-2x-4x²+5-x²+x
b)5(4a-3b)-6(5-3a+2b)
c)(2-a)(3a+4)-8
d)(6-3x)(4x-6)-5x(3x+2)
5.Przekształć wyrażenia:
a)(0,2 x-4)²
b)5x +¾)²
6. Uprość wyrażenie:
a) (2x²y³)⁵*(3x³)²
b)6a³b⁵÷ab *a⁴÷b²
c)(√a)⁴*(∛ab²)³
:)

3

Odpowiedzi

  • Użytkownik Zadane
2009-10-13T18:12:52+02:00
1.
a*b+2
(x+y) -3
p²+r²
(u² - y²)
(m+n)/2
2.
9√3 +4
2√7+ √14 +3√2
-4
3.
½x
0,88a
0,02u
1,5p


2009-10-13T18:30:37+02:00
1:
a) a(b+2)
b) xy-3
c) p²+r²
d) 5*(u-v)²
e) (m+n)/2

2:
a) (1+√3)(2√3+4)= 2√3+4+6+4√3=10+6√3
b) (√7+2√2)(√7-√2) = 7-√14+2√14+4=11+√14
c) (√3-√7)²=3+2√21+7=10+2√21

3:
a) x + 0,5x = 1,5x
b) a-0,12a=0,88a
c) 0,02u
d) 1,5p

4:
a) 5x²-2x-4x²+5-x²+x=5-x
b) 5(4a-3b)-6(5-3a+2b) = 20a-15b-30+18a-12b=38a-27b-30
c) (6-3x)(4x-6)-5x(3x+2) = 24x-36-12x-18x-15x²-10x=-15x²-16x-36

5:
a)(0,2 x-4)²=0,04x²-1,6x+16
b)5x +¾)²=25x²+7,5x+9/16

6:
a) (2x²y³)⁵*(3x³)²= 32x¹⁰y¹⁵*9x⁶=288x¹⁶y¹⁵
b)6a³b⁵÷ab *a⁴÷b²=6a²b⁴*a⁴÷b² = 6a⁶b²
c)(√a)⁴*(∛ab²)³=a²*ab²=a³b²
49 2 49
2009-10-13T18:37:08+02:00
1.
a) a×(2+b)
b) 3-(x×y)
c) p² + r²
d) 5×(u-v) do kwadratu
e) (m+n)÷2

4.
a) 6x²-x
4 1 4