Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-10-13T18:25:36+02:00
-Monitorowanie wód
-Ochrona środowiska morskiego
-Unijna Strategia dla Bałtyku.
-Ograniczenia w użytkowaniu gruntów przyległych do wód, wynikające z ustawy Prawa wodnego.
-Wymagania środowiskowe dla ścieków pochodzących z własnego gospodarstwa domowego lub rolnego.
-Obowiązki właścicieli wód w świetle przepisów Prawa wodnego.
-Wymagania środowiskowe oraz środki finansowo-prawne dotyczące wprowadzania do środowiska wód opadowych.
-Ratujmy Bałtyk ! - stanowisko Sekretariatu Konwencji Helsińskiej GIOŚ
-Strategia ochrony obszarów wodno – błotnych w Polsce wraz z planem działania (na lata 2006 – 2013).
16 3 16