Zad.1 Oblicz
a)(√81 - √64) *√5¹₁₆ w ulamku
b)(5 √0,09 -3 √0,04)*(2 √2¹₄ w ulamku - 3 √1⁷₉ w ulamku
c) ∛3 ³₈ w ulamku * ∛0,125 :(∛64 :∛ ⁸ ₂₇ w ulamku )
d)¹₂ w ulamku √⁶⁴₈₁ w ulamku - ∛⁸₂₇ w ulamku
e)3,2 * (∛0,064 +√0,36) - 0,2

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-16T21:17:43+01:00