Zadanie 1
Suma długości krawędzi graniastosłupa prawidłowego trójkątnego jest równa 40,5 cm . Oblicz pole powierzchni bocznej tego graniastosłupa , wiedząc zę wszystkie jego krawędzie maja równe długości .

Zadanie 2
Podstawa graniastosłupa prostego jest romb o przekątnych równych 6 cm i 8 cm. Oblicz pole powierzchni tego graniastosłupa wiedząc że krawędź jego podstawy ma 5 cm długości , a wysokość jest trzy razy od niej dłuższa .


Pilne !!!
Jak już ktoś ze chce to rozwiązać to niech pisze "czytelnie" żebym wiedziała co do czego jest .!!!
Dzięki z góry ;**

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-16T21:12:36+01:00
Zadanie 1.

Granistosłup trójkątny ma 9 krawędzi: 6 krawędzi (a) w podstawach i trzy wysokości (H):

6 a + 3 H = 40,5cm przy czym wiemy, że a - H

6a + 3a = 40,5 cm
9a = 40,5 cm /:9
a = 4,5 cm
H = 4,5 cm
Pb = 3 * a * H
Pb = 3 * 4,5 cm * 4,5 cm
Pb = 3 * 20,25 cm²
Pb = 60,75 cm²


Zadanie 2

f = 6 cm
e = 8cm
a = 5 cm
H = 3 * a = 3 * 5cm = 15 cm
Pp = (e + f) : 2 = ( 6cm * 8 cm) : 2 = 48 cm² : 2 = 24 cm²
Pb = 4 * (a * H) = 4 * (5cm * 15 cm) = 4 cm * 75 cm = 300 cm²
Pc = 2 * Pp + Pb
Pc = 2 * 24 cm² + 300 cm² = 48 cm² + 300 cm² =348 cm²


1 5 1