Matematyka i wyrażenia algebraiczne. Oto zadania:

1.Uporządkuj jednomiany:
a) 4a×5b d) 1/2y×3t×2y
b) -3x × 1/3x e) -xy×(-xy)
c) -x*× (-2x) f) -3ab×(-6b)

2.Zapisz w jak najprostszej postaci:

a) 2x × (-3y)
__________
-2

b) 6p× 2q
_________
4

c) 0,5ab× (-a)
_________
1/4

d) 2y×3tu× 0,6t
_______________
0,1

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-16T20:51:08+01:00
1.
a) 4a×5b=20ab
b) -3x × ⅓=-1x*1=-x
c) -x*× (-2x)=2x³
d) ½y×3t×2y=1y*3t*1y=y*3t*y=3ty²
e) -xy×(-xy)=x²y²
f) -3ab×(-6b)=18ab²


2.
a) 2x × (-3y) -6xy
__________ =---------=-6xy * (-½)=3xy
-2 -2


b) 6p× 2q 12pq
_________ =----------- = 3pq
4 4


c) 0,5ab× (-a) -½ab
_________ = ----------------- = (-½ab) * 4=-2ab
1/4 ¼d) 2y×3tu× 0,6t 6ytu * 0,6t 3,6yut²
_______________ = --------------------- = --------------=36yut²
0,1 0,1 0,1