Znajdź liczbę, która powiększona o 20% wynosi 168
znajdź liczbę, która pomniejszona o 30 % wynosi 26,6
jeśli powiekszymy pewna liczbę o 5% otrzymamy 126.Co to za liczba?
Oblicz, jaką liczbę trzeba zmniejszyć o 15%, aby otrzymać 10,2
liczba o 40% mniejsza od x wynosi 288. Oblicz x
Liczba o 95 % mniejsza od x wynosi1. oblicz x
40 punktów prosze za wytłumaczenia do każdego przykładu ;))

1

Odpowiedzi

2010-02-16T20:38:19+01:00
A)
168 = 120%
x = 100%

czyli robisz na krzyż 168×100÷120=140


b)
26,6 = 70%
x = 100%

czyli 26.6×100÷70=38


c)
x = 100
126 =105%
czyli 126×100÷105=120


d)
x =100%
10.2 = 85%
czyli 10.2×100÷85=12


e)
x = 100%
288 = 60%
czyli 288×100÷60=480

f)
x = 100%
1 = 5%
czyli 1×100÷5=20


wystarczy tylko uważnie przeczytać zadania i ustalić czego szukamy
10 4 10