1:W jaki sposób musi się poruszać prostokątna metalowa płyta, aby nieruchomy obserwator postrzegał ją jako kwadrat

2:Oblicz, z jaką prędkością porusza się metrowa linijka, jeżeli według nieruchomego obserwatora ma ona długość 0,5m?

3:Wyjaśnij, dlaczego obserwator w rakiecie poruszającej się z prędkością 0,8c nie zauważy skrócenia linijki w swoim układzie odniesienia.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-17T02:13:01+01:00
Witaj
1/Aby obserwator postrzegał prostokątną płytę jako kwadrat musi się ona poruszać tak, aby dłuższa krawędź b poruszała się poziomo względem obserwa-
tora, a krótsza a była prostopadła do kierunku ruchu. Potrzebną prędkość
wylicza się z równania
a = b *[1 - v2/c2]^1/2
2/Jeśli lo = 1m, to
0,5lo = lo*[1 - v2/c2]^1/2 obustronnie do kwadratu
0,25 = 1 - v2/c2
v2/c2 = 0,75
v = 0,866c

3/We własnym ukladzie odniesienia nie zaobserwujemy skrócenia
FitzGeralda-Lorenza ponieważ wzgl. prędkośc nas i linijki vwzgl = 0

.....................pozdrawiam
2 3 2