Pierwsze zadanie:
Napisz, kim jest Jezus dla chrześcijanin, a kim dla muzułmanów?


Drugie zadanie:
Jakie zauważasz podobieństwa i różnice między chrzecijanami a islamem?

:)

A jakbyście mogli:
W którym wieku narodził się islam i wiek, w którym doszło do rozłamu w Kościele chrześcijańskim :)

2

Odpowiedzi

2010-02-16T21:02:42+01:00
1.Jezus dla chrześcijan jest zbawicielem, a dla muzułmanów prorokiem.
2.Podobieństwa:
Ważną role pełni w każdej z tych religii księga w ktorej zawierają się zasady
Obydwie religie mają przykazania
Posty mają istotną rolę
Jest jeden bóg


Różnice:
W Islamie nie ma kapłaństwa
Nie ma zbawienia w Islamie
W Islamie nie ma żadnych ofiar
Mahomet jest TYLKO człowiekiem
Idea islamska jest wojownicza
W chrześcijaństwie Bóg w 3 osobach
W Islamie każdy może zajmować się interpretacją zawartych w Koranie prawd
Islam nie posiada hierarchii duchownej.

To jest to dodatkowe:
-Islam narodził się w połowie VII w.
-Kościół wschodni oddzielił się w połowie XI w. od Kościoła zachodniego,ponieważ biskupowi Konstantynopolu nie odpowiadało dążenie papieża do odgrywania pierwszoplanowej roli Kościelnej.

Będzie Ok ;)
87 4 87
2010-02-16T21:14:34+01:00
1.
Jezus dla chrześcijan jest Synem Bożym, Zbawicielem, Mesjasz, który złożył dla nich na krzyżu ofiarę ze swego życia, żeby zbawić lud.
Dla muzułmanów Jezus jest jednym z najważniejszych proroków - przed Mahometem - przez których Allah rzekomo zsyłał na nich objawienia.

2.
Podobieństwa:
-jest to religia monoteistyczna (wierni wyznają jednego Boga)
-najważniejszymi prorokami byli Abraham i Jezus
-wierzą w nieśmiertelną duszę, wolną wolę człowieka, Sąd Ostateczny, nagrodę i karę za grzechy, istnienie piekła i raju
Różnice:
-islam dopuszcza wielożeństwo
-islam zakazuje spożywania wieprzowiny i picia alkoholu
-świętą księgą islamu jest Koran , a chrześcijan Biblia
-muzułmanie muszą przestrzegać 5 zasad zwanych filarami wiary(wyznawanie wiary, modlitwa, jałmużna, post, pielgrzymka do Mekki)

3.
VIIw. - narodziny Islamu
1054 - rozłam w kościele chrześcijańskim

nie ma za co i do usług :)


67 4 67