"Na dom w Czarnolesie"

Panie, to moja praca, a zdarzenie Twoje,
Raczysz bogosławieństwo dać do końca swoje.
Inszy niechaj pałace marmórowe mają
I szczerym złotogłowem ściany obijają,
Ja, Panie, niechaj mieszkam w tym gniaździe ojczystym,
A ty mię zdrowiem opatrz i sumnieniem czystym,
Pożywieniem ućciwym, ludzką życzliwością,
Obyczajami znośnymi, nieprzykrą starością.

ZAD.1
Kochanowskie kontrastuje w tym utworze dwa medale życia - jakie?

ZAD.2
Za którym z owych modeli życia się opowiada?

ZAD.3
Wskaż w powyższej fraszce dowody na to, że poeta ceni sobie umiar i tradycję. Posłuż się cytatami z utworu.

ZAD.4
Jaki stosunek do Boga wyraża ten utwór? Podaj cytaty, które uzasadniają Twoją wypowiedź.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-16T20:58:56+01:00
Zad4
Panie, to moja praca, a zdarzenie Twoje,
Raczysz bogosławieństwo dać do końca swoje.

zad3
Inszy niechaj pałace marmórowe mają
I szczerym złotogłowem ściany obijają,
Ja, Panie, niechaj mieszkam w tym gniaździe ojczystym,
A ty mię zdrowiem opatrz i sumnieniem czystym,
Pożywieniem ućciwym, ludzką życzliwością,
Obyczajami znośnymi, nieprzykrą starością.

pierwszych dwóch nie rozumiem..