Odpowiedzi

2010-02-16T21:02:02+01:00
- absolutyzm,
-klopoty finansowe francji od początków XVIIIw.,
-łamanie prawa przez króla-więzienie osób w bastylii,
-król rządzi nie zwołując parlamentu,
-uprzywilejowanie duchowieństwa i arystokracji,
-obciążenie podatkami stanu trzeciego
- wpływ wydarezń w USA - wpływ idei oświecenia.
- Prace Jakuba Rousseau m.in.-'umowa społeczna'.