Odpowiedzi

2010-02-16T21:12:44+01:00
Fosfor jest ważnym składnikiem protoplazmy, jego związki organiczne są rozkładane na fosforany, które są przyswajane przez rośliny . Bez udziału fosforu nie możliwa była by fotosynteza , przemiana materii białkowej , oddychanie i synteza enzymów .

Fosfor ma duże znaczenie dla kwitnienia i owocowania roślin. Wielkimi rezerwatami fosforu są skały i inne osady wytworzone w dawnych okresach geologicznych Na skutek masowych ruchów skał i procesów wietrzenia fosfor jest uwalniany i dostaje się do ekosystemu za pośrednictwem odpływu powierzchniowego wód

Rzekami związki fosforu dostają się do mórz i oceanów , część z nich jest kumulowana w strefie przybrzeżnej , a część dostaje się do strefy, głębinowej, (ta jest bezpowrotnie stracona)

Rozpuszczalne związki fosforu zgromadzone w części przybrzeżnej, . Są włączane do obiegu przez rośliny , ryby, i ptaki, .

Ptaki morskie odgrywają dwie role w powtórnym włączaniu przez głano którego duże pokłady gromadzą się wybrzeżach mórz

Zakłócenia w obiegu fosforu spowodowane są przez człowieka który sprowadza nadmierne ilości nawozów fosforowych , przyczynia się do eutrafizacji wód (obieg siarki w przyrodzie


Obieg Tlenu; Jest utrzymywane przez, ustalanie się równowagi pomiędzy fotosyntezą i chemiosyntezą a oddychaniem , zasadnicza części węgla wiązana jest przez rośliny zielone mórz i lądów.

Rośliny wydają do środowiska CO2 w ilości 1% swojej masy na dobę , ssaki 8%, ptaki 25%, mikroorganizmy 500%, część tego gazu pochodzi z procesów rozkładu materii organicznej , procesów wulkanicznych oraz spalania paliw organicznych