Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-16T21:47:56+01:00
1.a) opady deszczowe, o kwaśnym odczynie (pH do ok. 4 4,5). Powstają w wyniku pochłaniania przez kropelki wody gazowych zanieczyszczeń powietrza tworzących z nią kwasy (tzw. bezwodników kwasowych), głównie dwutlenku siarki. Szacuje się, że w Europie jest on w 60% sprawcą kwaśnych opadów. "Kwaśne" zanieczyszczenia powietrza pochodzą ze źródeł naturalnych (gł. wybuchy wulkanów, pożary lasów) i antropogenicznych (powstają m.in. w wyniku spalania paliw, procesów technologicznych, transportu). Zanieczyszczenia w postaci kwaśnych opadów mogą być przenoszone na duże odległości (nawet do 500 km) -powodują obumieranie lasów, zakwaszanie wód powierzchniowych (ustalono, że przy pH = 5,4 ustaje reprodukcja wszystkich gatunków ryb) i gleb (uwalnianie toksycznego glinu; wymywanie substancji odżywczych), niszczenie materiałów konstrukcyjnych.

b)
efekt cieplarniany inaczej efekt szklarniowy to podwyższenie temperatury powierzchni Ziemi spowodowane istnieniem atmosfery ziemskiej (temperatura ta wynosi średnio 14 15C, bez atmosfery byłaby mniejsza o ok. 30C). Atmosfera przepuszcza do powierzchni Ziemi znaczną część promieniowania słonecznego (promieniowanie krótkofalowe), a zatrzymuje znaczną część promieniowania wysyłanego przez powierzchnię Ziemi. Dzieje się to według następującego schematu: promieniowanie słoneczne docierające do powierzchni Ziemi jest przez nią pochłaniane (niewielka część zostaje odbita) i zamieniane na ciepło, a ogrzana powierzchnia Ziemi emituje promieniowanie, które w dużym stopniu jest pochłaniane przez atmosferę, energia przekazana atmosferze jest przez nią wypromieniowywana (w postaci promieniowania długofalowego) z powrotem w stronę Ziemi (tzw. promieniowanie zwrotne), częściowo w przestrzeń kosmiczną. Promieniowanie zwrotne jest podstawową przyczyną występowania efektu cieplarnianego. Wskutek gospodarczej działalności człowieka stopniowo zwiększa się stężenie w atmosferze substancji absorbujących długofalowe promieniowanie ziemskie co może spowodować pogłębianie się efektu cieplarnianego, wzrost temperatury i zmianę klimatu na kuli ziemskiej.

c)dziura ozonowa- znaczny spadek koncentracji ozonu w atmosferze ziemskiej, powstała i zwiększa się w wyniku działalności człowieka. Do Ziemi dociera większa ilość promieniowania nadfioletowego (UV), przyczyniająca się m.in. do zwiększania liczby zachorowań na nowotwory skóry.

d)smog- utrzymuje się nad terenami wielkich miast i okręgów przemysłowych. Smog tworzą zanieczyszczenia pierwotne (pyły, gazy i pary emitowane przez zakłady przemysłowe, energetyczne, silniki spalinowe pojazdów mechanicznych itp.). Powstawaniu smogu sprzyja położenie zagrożonych nim obszarów w obniżeniach. Smog, ze względu na dużą koncentrację agresywnych czynników chemicznych, stanowi zagrożenie dla zdrowia ludzi i zwierząt, wywołuje choroby roślin i powoduje niszczenie materiałów. Wiele razy odnotowano straszne skutki smogu np. w Londynie gdzie przez smog zginęło 4 tysiące ludzi.

2. Ochrona powietrza przed zanieczyszczeniami:
- ustawy, na mocy których chronione jest powietrze ( niedawno był zjazd w celu porozumienia się państw w sprawie ograniczenia zanieczyszczeń)
-wycofanie z produkcji freonów, które są szczególnie niebezpieczne dla środowiska
-instalowanie filtrów na kominach w domu i w fabrykach
-oszczędne korzystanie z odbiorników energii elektrycznej
-ograniczenie jazdy samochodem- lepiej wybrać komunikację miejską

albo jeszcze taki opis:
Przeciwdziałać zanieczyszczeniom powietrza można, ograniczając ilość tlenku węgla (IV) emitowanego do atmosfery, stosując tzw. czyste źródła energii (np. elektrownie wodne, nowoczesne, bezawaryjne elektrownie atomowe), ograniczając ruch samochodowy i wprowadzając pojazdy elektryczne, benzynę bezołowiową, filtry oczyszczające gazy spalinowe, odsiarczanie paliw, filtry i odpylacze gazów przemysłowych.
Jednak pierwszym krokiem do poprawy stanu środowiska jest ochrona zieleni, przede wszystkim lasów.

bardzo Cię proszę o naj....
13 4 13