1.Jan Kochanowski żył w epoce.uprawiał taki rodzaje literackie jak
2.Podaj nazwę gatunku literackiego,do którego należy utwór ''Na zdrowiie"
3.Wymien cechy gatunku,do którego należy utwór podany w zad.2
4.Podaj nazwe środków poetyckich ukrytych w slowach''szlachetne zdrowie''
5.Z podanego fragmentu wypisz oksymorony "Kształcisz kalectwo przez chwalebne blizny"
6.Wymien cechy gatunkowe chymnu.
7.Do jakiego rodzaju literackiego zaliczamy fraszki. Dlaczego?
8.Czym sie różnia alegoria od symbolu
9.Kto oprócz Kochanowskiego pisał fraszki?
10.Podaj przykład bajki epigramatycznej
11.wymień cechy gatunkowe pieśni
12.Podaj 2 tytuły pieśni
13.Dokńcz: J.Kochanowski nie pisał utworów.......
14.___________________nie ma__________________________________
15.Kim jest podmiot liryczny we fraszce "na zdrowie"
16.Fraszka "na zdrowie"nie jest podzielona na zwrotki wię cjest wierszem.........
17.Podaj 3 tytuły bajek Krasieckiego
18._____________________nie ma __________________________
19.Podaj cechy gatunkowe noweli
20.Podaj tytuły i autora noweli
21.Wymień przymajmniej 2 polskiczh twórców noweli
22.w 5 zdaniach wyjaśnij czego nauczyła cie nowela

Prosze wypełnić dobrze.Najlepiej na dziś.

1

Odpowiedzi

2010-02-16T21:20:52+01:00
1) liryka
2) fraszka
3) zabawny, żartobliwy
4)epitet, przenośnia
5)kalectwo, blizny
6)
7) liryka
3 3 3