Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-16T21:22:36+01:00
1. Na zajęcia przychodzi punktualnie.
2. Nie opuszcza zajęć szkolnych bez wyraźnej przyczyny.
3. Nie przeszkadza innym podczas pracy.
4. Nie rozmawia na lekcjach.
5. Słucha i wykonuje polecenia nauczyciela.
6. Na lekcje przychodzi przygotowany.
7. Aktywnie uczestniczy w zajęciach.
8. Stosuje się do wszystkich szkolnych przepisów.
9.Po zajęciach pozostawia porządek.
10. Stara się pomagać innym w potrzebie.
86 4 86