Odpowiedzi

2010-02-16T21:48:15+01:00
Ciałom drgającym, którym towarzyszą dźwięki, nazywamy źródłami dźwięku. Im większa jest częstotliwość drgań źródła dźwięku, tym większa jest jego wysokość. Im większa jest amplituda drgań o danej częstotliwości, tym większa jest głośność tego dźwięku, czyli natężenie dźwięku zależy od amplitudy drgań. Człowiek słyszy dźwięki o częstotliwościach zawartych w przedziale od 16 Hz do 20 kHz. Fale poniżej 20 Hz są słabo słyszalne, a te powyżej 20 kHz mogłyby nas narazić na stratę słuchu. Jednostką jest W/ m2. A ogólnie natężenie dźwięku jest to miara fali akustycznej.
2010-02-16T21:48:32+01:00
Natężenie dźwięku – miara energii fali akustycznej, której jednostką jest W/m2. Hałasy o poziomie poniżej 35dB nie są bezpośrednio szkodliwe dla zdrowia, ale mogą być denerwujące.Hałas taki może przeszkadzać w pracy wymagającej skupienia, a przy dłuższym działaniu może prowadzić do stanów rozdrażnienia i frustracji.

Hałasy w granicy 35-70dB wpływają na zmęczenie układu nerwowego, na obniżenie czułości wzroku, poważnie utrudniają zrozumiałość mowy, zasypianie i wypoczynek.

Stała ekspozycja hałasu o poziomie 70-85dB wpływa znacznie na zmniejszenie wydajności pracy i może być szkodliwa dla zdrowia.

Poziom hałasu 85-130dB powoduje liczne uszkodzenia organizmu ludzkiego, m.in. zaburzenia działania układu krążenia, choroby przewodu pokarmowego i żołądka; uniemożliwia zrozumienie mowy.

Przekroczenie granicy 130dB kończy się zazwyczaj śmiercią człowieka.


Wydaje mi się że dobrze jest jeszcze się upewnij. :)
1 5 1
Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-16T22:00:52+01:00
Natężenie dźwięku określa się jako moc fali dźwiękowej (energię przenoszoną przez falę w ciągu sekundy). Jednostką natężenia dźwięku jest W/m2.
W praktyce zamiast natężenia dźwięku (W/m2) używa się tzw. poziom natężenia dźwięku wyrażanego w decybelach (dB).
Słyszymy tylko dźwięki o częstotliwości 16 - 20000HZ.
Hałasy o poziomie poniżej 35dB nie są bezpośrednio szkodliwe dla zdrowia.
Hałasy w granicy 35-70dB wpływają na zmęczenie układu nerwowego.
Stała ekspozycja hałasu o częstotliwości 70-85dB znacznie wpływa na zmiejszenie wydajności pracy i może być szkodliwa dla zdrowia.
Hałasy 85-130dB powoduje liczne uszkodzenia org. ludzkiego.
Przekroczenie granicy 130dB kończy się zazwyczaj śmiercią człowieka.
1 5 1