Odpowiedzi

2016-07-23T15:27:36+02:00
Charakterystyka to po prostu portret. Nie ma jednego wzorca, który obowiązuje przy tworzeniu charakterystyki, ale jest kilka elementów, które powinny się w niej znaleźć: a.       Prezentacja- czyli informacja, kogo będziemy charakteryzować. b.      Cechy zewnętrzne- czyli to, jak ten ktoś wygląda. Nie trzeba opisywać wszystkiego; zwracamy uwagę na to, co najbardziej rzuca się w oczy lub jest niezwykle ważne do scharakteryzowania postaci (krzywy nos, jeśli bohater ma z tego powodu kompleksy; wyniosła postać, jeśli jest to osoba dominująca). c.       Cechy wewnętrzne- czyli usposobienie, intelekt i charakter. Te część rozbudowujemy w zależności od tego, jak bardzo zależy nam na pokazaniu, jakim człowiekiem jest nasz bohater. d.      Stosunek dotoczenia- czyli jak się zachowuje wobec innych ludzi, a także zwierząt, niekiedy roślin lub przedmiotów (np. codzienni wychodziła do ogrodu, by porozmawiać z kwiatami; bardzo troskliwie opiekował się swoim psem). e.      Nasze opinie i oceny- element nieobowiązkowy, ale ważny. Jeśli decydujemy się na wyrażenie naszej opinii, musimy zadbać o odpowiednie uzasadnienie i zaznaczyć, że to opinia jak najbardziej nasza, indywidualna, czyli subiektywna. Rodzaje charakterystyk: - bezpośrednia (była mądra); - pośrednia (zawsze umiała znaleźć wyjście z każdej sytuacji) ; - indywidualna (była sympatryczna); - porównawcza (była znacznie sympatyczniejsza od swojej najbliższej przyjaciółki); - zbiorowa (wszyscy w tej grupie był bardzo sympatyczni).
1 5 1
2016-07-23T15:44:21+02:00
Poprawnie napisana charakterystyka powinna zawierać:
- Wstęp; a w nim  przedstawienie postaci(  dane personalne) , a gdy charakteryzujemy bohatera literackiego ( tytuł książki, autor. informacja o roli postaci w utworze)
-Rozwinięcie; a w nim przedstawienie cech zewnętrznych i wewnętrznych opisywanej postaci, poparta właściwymi przykładami oraz opinie innych o postaci.
- Zakończenie; w nim piszemy własną ocenę charakteryzowanego bohatera.
Przy pisaniu charakterystyki nie należy zapomnieć o oddzielaniu akapitami części charakterystyki i każdą nową myśl wypowiedzi, treść powinna zachować spójność kompozycyjną, należy także wprowadzać cytaty, epitety, porównania, a nawet związki frazeologiczne. Dobrze by było zadbać o oryginalność w przedstawianiu swoich spostrzeżeń. Należy unikać powtórzeń