W trójkącie równoramiennym ABC , gdzie |AC|=|BC| , poprowadzono wysokości z wierzchołków A i B. Punkty przecięcia wysokości z bokami BC i AC oznaczono odpowiednio literami E i F. Czy trójkąty ABE i ABF są podobne? Jeśli tak, to napisz równość stosunków długości odpowiednich boków.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-16T21:57:02+01:00
Trójkąt ABC jest trójkątem równoramiennym. Prowadząc wysokość z punktu A otrzymujemy trójkąt ABE, postępując tak samo z wysokością z punktu B otrzymujemy trójkąt ABF; ponieważ wysokości te prowadzone są względem ramion (odcinków tej samej długości), to AB=AB AF=BE i AE=BF. Stosunek boków 1:1.
1 1 1