Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-17T09:17:56+01:00
Zad 1 . ( tzn . 1 załącznik )

dane :
V = 4m * 20cm * 4cm
V = 40 dm * 2dm * 0,4dm = 32dm³
δ = 0,5 kg/dm³ ( to jest gęstość - ro )

wzór :
δ = m/V
m = δ * V

obliczam :
m = 0,5kg/dm³ * 32 dm³
m = 16 kg ( bo dm³ się skrócą )

Odp.: Deska waży 16 kg .


zad. 3 ( zał . 3 )

a)
obliczam masę :
kulka żelazna .

dahttp://zadane.pl/responses/add/477055ne :
V = 4 cm³ = 0,000004m³
δ ( szukam w układzie ) = 7874 kg/m³

wzór :
δ = m/V
m = δ * V

m = 7874kg/m³ * 0,000004m³ = 0,032kg ( w zaokrągleniu)

kulka miedziana:
dane :
V = 4 cm³
δ ( szukam w układzie ) = 8,96 g/cm³

wzór :
δ = m/V
m = δ * V

m = 8,96 g/cm³ * 4 cm³ = 35,84g = 0,03584 kg

Odp.: Większą masę ma kulka miedziana .

b) Wynik można było przewidzieć , ponieważ miedź ma większą gęstość .