Odpowiedzi

2010-02-16T22:03:14+01:00
Prawo laski - Prawo łaski, akt łaski, darowanie lub złagodzenie kary orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądowym.
Prawo karne- zespół norm prawnych zakazujących pod groźbą kar popełniania czynów, które jako społecznie niebezpieczne stanowią ustawowo określone przestępstwa.
Prawo rzymskie -całość przepisów prawnych obowiązujących w starożytnym Rzymie. Najdawniejsze prawo rzymskie było prawem zwyczajowym, nie pisanym. Prawo prywatne (ius privatum) było ściśle związane z prawem publicznym (ius publicum) i znajdowało się w mocy kapłanów, którzy je interpretowali.
Prawo zwyczajowe - to normy prawne trwale i jednolicie wykonywane w przekonaniu, że są obowiązującym prawem. Prawo zwyczajowe nie pochodzi od żadnej instytucji, lecz zostaje wykształcone przez społeczeństwo w toku historii. Zwłaszcza w czasach najdawniejszych, było prawem niepisanym przekazywanym ustnie z pokolenia na pokolenie. Z czasem normy były utrwalane w formie pisemnej (np. dokumenty stwierdzające dojście do skutku czynności prawnej, przywileje, wyroki sądowe). Normy prawa zwyczajowego odegrały szczególną rolę w rozwoju prawa międzynarodowego. Prawo zwyczajowe z reguły przechodzi proces kodyfikacji (lub inkorporacji).

Termin miękkie prawo (ang. "soft law") odnosi się do pokrewnych prawu instrumentów które nie posiadają żadnej mocy prawnie wiążącej, lub których moc wiążąca jest w jakiś sposób "słabsza" w porównaniu do mocy wiążącej tradycyjnego prawa, w tym kontekście często określanego jako "twarde prawo" (ang. "hard law"). Pojęcie "miękkiego prawa" początkowo pojawiło się w prawie międzynarodowym, później zostało jednak przeniesione do innych gałęzi prawa.

nieludzkie prawo, takie, które nie uwzględnia współczucia dla człowieka i jego losu.

Drakońskie prawo - prawo niezwykle surowe, mające charakter zemsty. Określenie wywiedzione od imienia prawodawcy i reformatora, Drakona.


Tylko na tyle znam odpowiedzi mam nadzieje że są dobrze. :)

16 3 16
2010-02-16T22:06:04+01:00
Prawo cywilne,
prawo łaski, zlagodzenie lub darowanie kary ktora wydal sad
prawo karne, normy prawne, ustawowe czyny ktore sa niebezpieczne
prawo rzymskie, przepisy obowiazujace w rzymie wczesniej niepisane
prawo zwyczajowe, nie pochodzi od instytucji tylko od spoleczenstwa
prawo twarde,
prawo wilcze, przemoc bezprawie prawo silniejszego
prawo nieludzkie,bez wspolczucia dla innych ludzi
prawo drakońskie niezwykle surowe
sorki nie moglam wiecej znalesc:(
11 4 11