Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-16T22:29:34+01:00
Przyszły rozwój polskich portów morskich związany jest głównie z inwestycjami realizowanymi w ramach Programu Operacyjnego - Infrastruktura i Środowisko 2007 - 2013 (POIS). Szereg projektów portowych uznane zostało za kluczowe dla polskiego systemu transportowego i wpisane na listę indykatywna. Zgodnie z najnowsza jej wersja, z 1 lutego 2008 roku, projekty dotyczące Rozwoju transportu morskiego (Działanie 7.2, POIS) reprezentują łączny koszt na poziomie 4 145,06 mln PLN, z czego 1 075,89 mln PLN to projekty rezerwowe. Wśród projektów dotyczących największych portów morskich w znalazły się:

* Projekt poprawy dostępu kolejowego do Portu Gdańsk (most + dwutorowa linia kolejowa);
* Projekt poprawy dostępu drogowego do Portu Gdańsk - Budowa Trasy Sucharskiego;
* Modernizacja wejścia do portu wewnętrznego w Gdańsku - przebudowa falochronu wschodniego oraz przebudowa szlaku wodnego na martwej Wiśle i Motławie;
* Budowa infrastruktury portowej do obsługi promów morskich wraz z dostępem drogowym i kolejowym w Porcie Gdynia;
* Modernizacja kanału portowego w Porcie Gdynia;
* Rozbudowa infrastruktury portowej do obsługi statków ro-ro z dostępem drogowym i kolejowym w Porcie Gdynia;
* Rozbudowa infrastruktury portowej w północnej części Płw. Ewa w porcie w Szczecinie;
* Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie;
* Rozbudowa infrastruktury portowej w południowej części portu w Świnoujściu;
* Przebudowa infrastruktury drogowej w portach w Szczecinie i Świnoujściu;
* Przebudowa infrastruktury kolejowej w portach w Szczecinie i Świnoujściu;
* Remont falochronu wschodniego o długości 1 500,0 m w Świnoujściu.


(to tu pod spodem nie musisz pisać, ale jeśli chcesz ;] )
Istotnym faktem jest wykreślenie z listy projektów inwestycji dotyczącej budowy terminalu LNG w Świnoujściu. Dotychczas nadawano inwestycji rangę strategicznej dla kraju. Bez wsparcia ze strony publicznej niezmiernie trudno będzie zapewnić odpowiedni poziom finansowania dla projektu.

12 4 12