1. Prostkąt o wymiarach 6 cm x 2 cm obracamy wokół krótszego boku. Jaka jest średnica podstawy otrzymanego walca?

2. Trójkąt prostokątny o przyprostokątnych długości 2 i 4 obraca się wokół krószej przyprostokątnej. jaki jest stosunek długości tworzącej otrzymanego stożka do długośći promienia podstawy???

1

Odpowiedzi

2010-02-16T22:14:44+01:00
1. d = 12cm.

2. 2² + 4² = l²
4 + 16 = l²
l= √20 = 2√5

stosunek :
2√5 /4 = ½√5